Beginners

 

Voor beginners kan het lastig zijn om een weg te vinden in de islamitische kennis. Wij willen daarom beginners graag als volgt adviseren.

Het belang van kennis

De Islam draait volledig om kennis en daden gebaseerd op kennis. Het islamitische geloof is er volledig op gericht om de mensheid te leiden uit de duisternis naar het licht. De eerste openbaring van Allah aan profeet Mohammed (vzmh) was dan ook de duidelijke opdracht: “Lees!” (Soera 96 Al Alaq).

De rijke islamitische traditie is dan ook gevuld met vele voorbeelden van onderzoek, verdieping, wetenschap, onderbouwing en begrip.  Kennis van de basiszaken van de Islam wordt zelfs gezien als een voorwaarde voor de geldigheid van de islam. De Islam is gebaseerd op bewustzijn en niet op blind te geloven zonder erbij na te denken.

Deze kennis manifesteert zich in het uiterlijke (woorden, daden, wetgeving) maar ook in het innerlijk (intentie, zuiverheid, bewustzijn.) Door het praktiseren, zal de kennis ook toenemen op niveau van begrip. Houd rekening er mee dat kennis vele niveaus kent. Het vergaren van kennis kan ook gezien worden als een pad dat bewandeld wordt.

 “Degene met wie Allah het goede voorheeft, (hem) geeft Hij begrip van de religie.”(al-Boekhaari en Moeslim)

Rijkdom traditie islamitische wetenschappen

De traditie van islamitische wetenschappen kan gekenmerkt worden als zeer rijk, waarbij vele geleerden een enorm belangrijke rol hebben vervuld. Er is door de eeuwen heen altijd veel aandacht gegaan naar het zuiver houden van de islamitische bronnen. Zo is er een rijke traditie ontstaan op het vlak van Koran memorisatie en ook op het vlak van het verzamelen en conserveren van de overleveringen over het leven van de Profeet (vzmh).

Een andere, zeer belangrijke onderdeel, van de islamitische wetenschappen is de Arabische taal. Deze klassieke taal is een ware oceaan en gevuld met diepgang en essentie. Het conserveren van deze klassieke taal is op een dergelijk hoog niveau uitgevoerd dat het tot een van de grootste rijkdommen behoort van het hedendaags menselijk erfgoed. Dit is ook niet vreemd, want het Arabisch is immers de sleutel tot het begrip van de islamitische primaire bronnen.

Op basis van de islamitische bronnen zijn er verschillende wetenschappen uitgewerkt en uitgediept met verschillende uitwerkingen. Denk daarbij aan de tafsir (uitleg / exegese) van de Koran en Hadith. Ook is de islamitische jurisprudentie (Fiqh) verder ontwikkeld waarbij telkens vanuit de bronnen geoordeeld wordt over de hedendaagse kwesties (ijtihad). Een andere belangrijke tak van de islamitische wetenschap is de biografie van het leven van de profeet, zijn metgezellen.

Rustig opbouwen en werken vanuit de basis

Hoe kun je als beginner hier aan beginnen?

De eerste stap is om te beseffen dat de islamitische wetenschap een zeer grote oceaan is dat maar moeilijk compleet omvat kan worden door de hedendaagse mens. Wel is het mogelijk om vanuit de basis zaken de primaire zaken te leren die van belang zijn voor begrip van het geloof en begrip van de basiszaken rondom aanbidding en geloofsleer.

Het is aanbevolen om kennis te maken met de bronteksten van de Islam. Dus de Koran en de Soenna.

Als je op niveau van aanbidding nog veel kennis mist dan is het aangeraden om daar snel mee aan de slag te gaan. De belangrijkste aanbidding in de Islam is het Gebed (salaat).

 

Kritische houding

De Islam leert ons dat het gezond is om altijd een kritische houding aan te nemen ten opzichte van de kennis die je tot je neemt. Zo zijn er vele verschillende boeken van verschillende schrijvers die toe te kennen zijn aan verschillende stromingen. Probeer daarom, met name over de ingewikkelde kwesties, niet gelijke en absolute standpunt in te nemen.

Besef ook dat de ware islamitische studie gebaseerd is op belangrijke grondbeginselen. Wat je in feite via Islam Boeken kan bereiken is een nodige opstapje om in ieder geval kennis te maken met de rijkdom van de islamitische traditie en om de belangrijkste basiszaken te leren.