Hadith wetenschappen

Het benaderen van de hadith is in de islam ontwikkeld tot een grote wetenschap. Daarbij wordt er op methodische veel aandacht geschonken aan de classificatie en herleiding van de overleveringen.

De hadith betekent de overgeleverde uitspraken en de handelingen van de Profeet Mohammed. Deze overleveringen behoren, samen met de Koran, tot de primaire bronnen van de Islam. 

Sahih Muslim deel 1

Sahih Muslim deel 1

Een selectie uit de authentieke Hadieth-verzameling Auteur: Al Haafidh-Zaki-ud-Dien Al Mundhiri Vertaler(s): Drs.M.Bendaoud Uitgeverij: Ahl-ul-Hadith-Publicaties Uitvoering: Hardcover I...

23,50

5/5
Tuinen der Oprechten (compleet)

Tuinen der Oprechten (compleet)

De Tuinen der Oprechten Riyad as-salihin hoeft eigenlijk niet voorgesteld te worden, aangezien de reputatie van dit boek onbetwist blijft. De indeling van het werk is het resultaat van deskundig on...

28,00

5/5
Uitleg 40 ahadith an-Nawawie

Uitleg 40 ahadith an-Nawawie

Deze overleveringen zijn bijeengebracht vanwege het feit dat zij de voortreffelijke en krachtige spraak van de Profeet- vrede zij met hem- verduidelijken en omdat zij de spil vormen van de geloofsz...

12,00

Uitleg Tuinen der Oprechten

Uitleg Tuinen der Oprechten

Riyad-oes-Salihien (Tuinen der Oprechten) volledig vertaald naar het Nederlands! Het oorspronkelijke boek "De Tuinen der Oprechten' werd geschreven door al-Imaam al-Haafidh an-Nawawi - moge Al...

25,70

5/5
Geselecteerde uitspraken van de Profeet

Geselecteerde uitspraken van de Profeet

  Uitleg, analyse en bestudering van geselecteerde uitspraken van de Profeet vzmh.   Deze behandelen uiteenlopende onderwerpen. De ahadith zijn geselecteerd uit de overleverin...

7,50

5/5
Veertig Hadith Qudsi

Veertig Hadith Qudsi

  Dit boek is een selectie van hadith Qudsi met een vertaling in het Nederlands. Dit wil zeggen, de uitspraken van de Profeet Mohammed zoals ze door de Almachtige aan hem geopenbaard z...

5,50