De Dood, het Graf, Begrafenissen

Elke ziel zal de dood proeven. Wat is er na de dood, is er leven na de dood? De dood in de Islam is een thema welke in de islamitische traditie uitvoerig is behandeld. Vanuit de individuele beleving na de dood, het graf en het Hiernamaals. Ook zijn de aspecten rondom de islamitische begrafenis uitgewerkt in verschillende boeken. Denk daarbij aan de rituelen, de dodenwassing, het janaza gebed en de sociale gewoontes na het overlijden van een dierbare.  

De dood, het graf en wat erna gebeurt

De dood, het graf en wat erna gebeurt

In de werken van As-Soejoethie vermeldt hij de bron van de hadiets of van de gezegde van geleerden. De Genezing van liefde voor deze wereld is datgene te gedenken wat de lusten doet ophouden, ...

10,00

Het graf bestraffing en genieting

Het graf bestraffing en genieting

Dit is een bescheiden essay waarin de auteur verzen uit de Edele Koran en overleveringen van de profeet, vrede zij met hem, heeft verzameld die de geloofsovertuiging van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’a...

8,23

Het Graf, morgen is het jouw beurt

Het Graf, morgen is het jouw beurt

Beschrijving over de gebeurtenissen in/na het graf. Auteur: Mohammed Hoesain Jaqoeb Vertaler(s): Aboe Khadija ibn Hassan Uitgeverij: Al Madina Uitvoering: Paperback ISBN: 978-2-930428...

8,50

Het graf, zegeningen en bestraffingen

Het graf, zegeningen en bestraffingen

Voordat een gelovige iets zegt of doet, moet hij de gevolgen goed in overweging nemen. Hij moet denken aan Allah, de hel en het paradijs en de zegeningen en bestraffingen in het graf. Aldus dient e...

4,00

5/5
Begrafenissen, voorschriften en vermaningen

Begrafenissen, voorschriften en vermaningen

Het tweede boek uit de reeks aangaande de “onvermijdelijke reis” die eenieder van ons zal moeten doormaken. Hierin heeft de auteur de aspecten met betrekking tot “begrafenissen” onder de loep g...

13,00