Geld

Geld en roem

Geld en roem

Ka’b b. malik Al-Ansari zegt dat de profeet (vzmh) gezegd heeft: “Twee hongerige wolven die losgelaten worden op een kudde schapen brengen minstens evenveel schade toe (aan deze schapen), als ...

4,11

Riba

Riba

Tegenwoordig stellen we jammer genoeg vast dat er verkeerdelijk fatwa’s uitgevaardigd worden die sommige en zelfs de meeste soorten van riba (rente) toelaten. Deze valse, afwijkende en verkeerde fa...

5,75

Ar-Riba - Woekerrente

Ar-Riba - Woekerrente

Het onderwerp van de woekerrente, van de nadelen en de gevaarlijke gevolgen ervan is het waard om nader te bestuderen. Elke moslim hoort te weten wat de islam zegt over woekerrente en de verschille...

6,80 5,24

-23%